Att hitta billiga linser på nätet

Fler och fler inser värdet av att beställa linser på nätet istället för att köpa dem hos en optiker då det ofta är dyrare hos optikern och det saknas möjligheter att snabbt och enkelt kunna få sina linser utan ofta krävs att man kommer tillbaka en vecka efter undersökningen och hämtar linserna vilket jag då lika väl kan beställa mina linser på nätet då jag får hem dem efter två dagar istället för efter en vecka. Då jag anser att tid är pengar så förstår jag inte människor som väljer att åka fram och tillbaka till en optiker fyra gånger för att först göra en undersökning och sedan en vecka senare för att hämta linserna vilket visar att det inte längre är försvarbart att åka till en optiker då dem saknar lagerhållning. Själv är jag av synpunkten att dem borde börja med en viss lagerhållning då det annars kan vara svårt att konkurrera med företag som säljer linser på nätet och som på det sättet kan tjäna stora pengar på optikerns oförmåga att köpa in linser och förse sina kunder med en bra service vilket borde vara varje företagares största vilja för att genom detta sätt tjäna pengar.